Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.
  
  • Kirkeligt lægges vægt på N.F.S. Grundtvigs tanker om, at menighedens fællesskab bygger på trosbekendelse, dåb og nadver ved gudstjenesten.
  • Folkeligt afholdes arrangementer med fællessang/musik , foredrag om samfund, kultur og historie samt busture for flere generationer.
   
Der er minikonfirmand- og konfirmandhold. Konfirmation foregår altid Store Bededag.

 

12. maj 2017
27. april 2018
17. maj 2019
8. maj 2020
30. april 2021

 

Gudstjenester og arrangementer er åbne for alle. Kontakt præsten ved kirkelige handlinger. 

   

 

(Foto fra arrangementer, K.M Ravn)


Hvad er en valgmenighed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

  

Hvordan fungerer en valgmenighed?
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

  

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.


OBS! Det er ikke længere muligt for, Valgmenighedens forretningsfører at få adgang til medlemmernes skattepligtige indkomst uden autorisation. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at autorisere Valgmenighedens forretningsfører på skats hjemmeside. Se vejledning til autorisation af Valgmenigheden under "Hvordan bliver jeg medlem?".  


 

  • (Foto af de 3 kirker, M.W Kristensen).