Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenighed blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen.

Kommende arrangemter

Julekoncert

25. november Kl. 14:00
Hørup
Hørup,

Hørup Kirke, søndag den 25. november kl. 14.00 På kirkeårets sidste søndag afholdes der advents- og julekoncert i Hørup kirke. Valgmenighedens organist, Søren Bormann har samlet fire sangere, og sammen vil de synge nogle af juletidens kendte og stemningsrige sange og salmer. Man vil bl.a. kun...

Læs mere »

Gudstjeneste

2. december Kl. 10:30
Levring
Levring,

søndag i advent

Læs mere »

Gudstjeneste

9. december Kl. 10:30
Hørup
Hørup,

2. søndag i advent

Læs mere »

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10