Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Nyt fra Valgmenigheden

Vi afholder igen gudstjenester i Kjellerup & Omegns Valgmenighed.
Gudstjenesterne i Levring Kirke Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag kl. 10.30 bliver uden nadver,
og vi indskærper, at man skal holde god afstand,
men vi glæder os til igen at mødes om ordet og lovsangen.

Da det stadig kan være forbundet med risiko og utryghed for nogle at samles,
vil jeg indtale mine prædikener og lægge dem ud her på siden
(man kan også skrive eller ringe, hvis man vil have dem afleveret på print i postkassen):

Kristi Himmelfart

Foredraget d. 10. juni aflyst,
og vores 'sommersolhvervssøndag' d. 21. juni kan muligvis blive under andre vilkår, fx uden fællesspisning.

Kirkebladet er midlertidig suspenderet, indtil det igen giver mening at lægge et udførligt program.
Følg derfor med her på hjemmesiden.

Vores organist Søren Bormann har, bl.a. pga. kommende familieforøgelse, måtte søge en større organiststilling tættere på Aarhus. Vi er kede af at skulle tage afsked med ham, men takker for en god tid og ønsker ham det bedste i fremtiden.
Vi vil tage afsked med Søren ved en gudstjeneste i Hørup Kirke søndag d. 5. juli kl. 14.00.
Efter sommerferien vil valgmenighedens tidligere organist Lene Henriksen igen sidde på orgelbænken.
Vi glæder os til at byde Lene "velkommen tilbage" og ser frem til samarbejdet.

Jeg står til rådighed med alt, hvad der måtte være brug for, og man er meget velkommen til at henvende sig på
tlf. 86 88 11 10 eller praest@kjvm.dk

Mvh.
Kristoffer Garne, valgmenighedspræst

---

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Kommende arrangemter

Pinsedag

31. maj Kl. 10:30 - 11:30
Levring
Levring,

AFLYST Foredrag om synet på naturen

10. juni Kl. 19:00 - 22:00
Valgmenighedens hus
Kirkebakken 13
Kjellerup, 8620 Danmark

ved videnskabshistoriker Aksel Haaning

Læs mere »

1. s. e. trinitatis

14. juni Kl. 10:30 - 11:30
Hørup

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10