Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Corona-tiltag

Kjellerup & Omegns Valgmenighed følger anvisningerne om at aflyse alle aktiviteter til og med 10. maj.

Vi laver løbende små online-andagter til de berørte søndage og helligdage (klik på dagens navn for at blive sendt videre):

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Jeg står til rådighed med alt, hvad der måtte være brug for (inkl. hjælp til teknikken eller andagterne på skrift), og man er meget velkommen til at henvende sig på
tlf. 86 88 11 10 eller praest@kjvm.dk.

Referat fra generalforsamlingen 11.3. kan ses her

Mvh.
Kristoffer Garne, valgmenighedspræst

---

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Kommende arrangemter

AFLYST Skærtorsdag

9. april Kl. 10:30 - 11:30
Levring
Levring,

AFLYST Langfredag

10. april Kl. 10:30 - 11:30
Hørup
Hørup,

AFLYST Påskedag

12. april Kl. 10:30 - 11:30
Vinderslev
Vinderslev,

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10