Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

I perioden 2. august til 17. december er Line Louise Peters på Pastoralseminariet.

I disse uger er forhenværende valgmenighedspræst Kirsten Høg tilkaldevagt. Telefonen viderestilles til hende.

Ligeledes er gudstjenesten i denne periode ved Kirsten Høg, med mindre andet er angivet.

Der er som regel kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Kommende arrangementer

Gudstjeneste (1. søn i advent) i Vinderslev Kirke

28. november Kl. 10:30 - 11:30
Vinderslev kirke
Vinderslev,

Adventskomsammen

5. december Kl. 14:00 - 16:00
Valgmenighedens hus
Kirkebakken 13
Kjellerup, 8620 Danmark

Denne 2. søndag i advent inviteres alle – store som små – til hyggeligt julesamvær med æbleskiver og glögg i valgmenighedens sal. Der vil være julefortælling ved præsten, og vi vil synge nogle af advents- og juletidens sange og salmer. Evt. også omkring det pyntede Juletræ. All...

Læs mere »

Generalforsamling

17. marts 2022 Kl. 19:00 - 21:00
Valgmenighedens hus
Kirkebakken 13
Kjellerup, 8620 Danmark

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10