Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er grundtvigsk valgmenighed. En valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

Links:

FRIE GRUNDTVIGSKE

Sommerferiedækning
I juli måned afvikler Line Peters ferie, og embedet vil da blive dækket af følgende præster fra de andre midt- og vestjyske valgmenigheder:

Uge 27: Morten Kvist, Herning-Gjellerup
Uge 28: Trine Hostrup Dige, Holstebro
Uge 29-30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling

Telefonen vil i hele juli være omstillet til Marianne Gyldenkærne, som vil sørge for at kontakte den vagthavende præst.

Såfremt der 1.8 endnu ikke er ansat præst, vil telefonen i august måned være viderestillet til Finn Tarpgaard, Aulum-Vinding-Vind.

Kommende arrangementer

Der er som regel kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Alle er velkomne til Kjellerup Valgmenigheds arrangementer.

Præsentationsgudstjeneste (2. s. e. trinitatis) i Hørup kirke

26. juni Kl. 14:00 - 17:00

Søndag den 26. juni kl. 14. Bestyrelsen præsenterer denne søndag den kandidat, bestyrelsen har valgt at pege på til præstestillingen. Vi begynder med gudstjeneste i Hørup kirke, og vil efterfølgende mødes til samvær i salen, hvor de fremmødte skal stemme om, hvorvidt man kan godkende præs...

Læs mere »

Gudstjeneste ( 5. s. e. trinitatis) i Vinderslev Kirke

17. juli Kl. 14:00
Vinderslev kirke
Vinderslev, + Google Maps

Ved Marianne Gyldenkærne

Læs mere »

Gudstjeneste (8. s. e. trinitatis) i Vinderslev Kirke

7. august Kl. 10:30
Vinderslev kirke
Vinderslev, + Google Maps

Ved Kirsten Høg

Læs mere »

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10