Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er grundtvigsk valgmenighed. En valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

Links:

FRIE GRUNDTVIGSKE

Vi kan nu med glæde offentliggøre navnet på vores nye præst for Kjellerup og Omegns Valgmenighed, CHARLOTTE RUNE NISSEN.

De fremmødte til præsentationsgudstjenesten i Hørup Kirke søndagen den 26. juni har godkendt bestyrelsens valg af Charlotte som vores kommende præst.

Charlotte har 17 års erfaring og kommer fra en stilling ved Mariehøj Kirke, hvor hun har været ansat siden 2009. Charlotte tiltræder stillingen pr. 1. september 2022.

Den officielle indsættelse vil foregå i Hørup Kirke søndag den 11. september kl. 14.

GOD SOMMER til alle. Venlig hilsen bestyrelsen.

 ....................................................................

Sommerferiedækning
I juli måned afvikler Line Peters ferie, og embedet vil da blive dækket af følgende præster fra de andre midt- og vestjyske valgmenigheder:

Uge 27: Morten Kvist, Herning-Gjellerup
Uge 28: Trine Hostrup Dige, Holstebro
Uge 29-30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling

Telefonen vil i hele juli være omstillet til Marianne Gyldenkærne, som vil sørge for at kontakte den vagthavende præst.

Kommende arrangementer

Der er som regel kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Alle er velkomne til Kjellerup Valgmenigheds arrangementer.

“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet” – Et causeri ved tidligere provst for Favrskov provsti Anders Bonde

23. august Kl. 14:00

Tirsdag den 23. august 2022, kl. 14.00 Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de “ældste” klasser i “Livets skole”, giver han et muntert indblik i det “Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, me...

Læs mere »

Fælles sogneudflugt til Brande – heldagsudflugt fredag d. 26. august

26. august

I år går turen mod Brande – en by i bevægelse. I bussen giver Ronald Risvig en introduktion af Brande, der er hans barndomsby. Vi ser på kirke, kunst, kultur og økologisk landbrug. Vi besøger Axel Månsson, der driver et stort økologisk landbrug. Her får vi en guidet rundvisning og spiser ...

Læs mere »

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10