Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Grundet Corona kan der forekomme ændringer eller aflysninger.

- Alle Gudstjenester vil have en varighed på 30 minutter og være uden nadver.

- Generalforsamlingen udsættes og afholdes i stedet 20. maj.

- Vi forventer at kunne genoptage arrangementer i salen i august.

Krav om mundbind gælder også i folkekirken.
Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang.

Læs juleprædiken fra 2020 på følgende link Præstens juleprædiken, juleaften 2020

Kommende arrangementer

Altergangsgudstjeneste i Hørup kirke

16. marts Kl. 17:00 - 17:30

Under de nuværende coronarestriktioner, hvor vi kun må holde gudstjenester på 30 min forsøger vi os med en altergangsgudstjeneste for dem, der gerne vil have muligheden for nadver. Gudstjenesten er uden prædiken men vil bestå af musik /sang fra orgel og kirkesanger samt læsning/bøn fra alter...

Læs mere »

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10