Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er grundtvigsk valgmenighed. En valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

Links:

FRIE GRUNDTVIGSKE

Søndag den 11. september indsatte provst i Ikast-Brande Provsti, Poul Erik Knudsen, den nye valgmenighedspræst i Kjellerup, 47-årige Charlotte Nissen, som gennem en årrække har været sognepræst i Mariehøj Sogn i Silkeborg.

Indsættelsen foregik i Hørup Kirke.

Efter gudstjenesten var der sammenkomst i valgmenighedens sal med sang og kaffebord for cirka 60 deltagere.

Lokale præster og præster fra de grundtvigske valgmenigheder deltog i processionen ved præsteindsættelsen.

Fra venstre: Kirsten Høg, tidligere Odder Valgmenighed samt sognepræst i Nim. Margrethe Barfoed, fhv. valgmenigheds-præst i Bering. Anders Engrob Jørgensen, sognepræst i Levring-Hørup. Mikael Kongensholm, sognepræst i Hinge-Vinderslev. Poul Erik Knudsen, provst i Ikast-Brande provsti. Charlotte Rune Nissen, valgmenighedspræst i Kjellerup. Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling. Karen Marie Ravn, fhv. valgmenighedspræst i Kjellerup. Signe Høg, sognepræst i Mårslet og medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse.

Foto fra Hørup Kirke ved indsættelsen af Charlotte Rune Nissen som præst i Kjellerup og Omegns Valgmenighed (003)
Kommende arrangementer

Alle er velkomne til Kjellerup Valgmenigheds arrangementer. 

Der er ofte kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Morgensang og fortælling

14. december Kl. 10:00
Valgmenighedens hus
Kirkebakken 13
Kjellerup, 8620 Danmark
+ Google Maps

Hver 2. onsdag i måneden kl 10.0 Programmet kan variere lidt, men sikkert er det, at vi skal synge, høre en lille kort fortælling, drikke kaffe og spise rundstykke. Prisen…

Find out more »

Gudstjeneste (Juleaften) i Vinderslev Kirke

24. december Kl. 15:00
Vinderslev kirke
Vinderslev, + Google Maps

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10

Tilmelding til nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og notifikationer fra Kjellerup og Omegns Valgmenighed på mail.