Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er grundtvigsk valgmenighed. En valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

Læse mere om Valgmenighedens historie på følgende link: Historie.

Links:

FRIE GRUNDTVIGSKE

Kommende arrangementer

Alle er velkomne til Kjellerup Valgmenigheds arrangementer. 

Vi tager ofte kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Pinsegudstjeneste

28. maj Kl. 10:30 - 11:30
Hørup kirke
Hørup, + Google Maps

“Det ånder himmelsk over støvet” fra salmen I al sin glans v./ Valgmenighedspræst Charlotte Nissen  

Find out more »

Løvspringstur

4. juni Kl. 14:00 - 17:00

Hvinningdal Kirke – kaffe i præstens have – Mariehøj Kirke

Find out more »

Gudstjeneste i Vinderslev Kirke

11. juni Kl. 10:30 - 11:30
Vinderslev kirke
Vinderslev, + Google Maps

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10

Tilmelding til nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og notifikationer fra Kjellerup og Omegns Valgmenighed på mail.