Velkommen til Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Rigtigt godt nytår!

Vi forventer, at situationen fortsat er usikker her i begyndelsen af 2021, og at arrangementer kan blive ændret eller aflyst i sidste øjeblik. Vi holder jer opdateret.

ÆNDRING: Line Louise Peters har således valgt at ændre sin ferie. Hun afholder IKKE ferie i uge 1, som det ellers fremgår af kirkebladet.

Krav om mundbind gælder også i folkekirken.
Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang.

Kommende arrangementer

Gudstjeneste i Vinderslev Kirke

17. januar Kl. 10:30 - 11:00

Ved Line Peters.

Læs mere »

Gudstjeneste i Vinderslev Kirke

14. februar Kl. 10:30 - 11:30

Ved Line Peters.

Læs mere »

Gudstjeneste i Vinderslev Kirke

21. februar Kl. 10:30 - 11:30

Ved Line Peters.

Læs mere »

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken. I 1868 vedtog folketinget den såkaldte valgmenighedslov, som giver alle folkekirkemedlemmer ret til at gå sammen om at vælge deres egen præst og drive deres egen menighed inden for den fælles kirke. Det var der i 1917 folk i Kjellerup og omegn, som besluttede sig for at gøre – og tidernes gang har været så god, at vi stadig har en levende grundtvigsk valgmenighed her på egnen. Foruden gudstjenester afholder valgmenigheden en række foredrag og andre arrangementer, hvor der altid synges fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne!

hvadervalgmeninghed

Hvad er en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke.

fungerer

Hvordan fungerer en valgmeninghed?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er organiseret som en forening med egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgmenighedens medlemmer har gennem bestyrelsen mulighed for at være medbestemmende om menighedens virke og økonomi. Levring, Hørup og Vinderslev kirker lejes på skift til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

koster

Hvad koster det?

Valgmenighedens medlemmer er fritaget for kommunal kirkeskat. Derimod betales et årligt kontingent, som bruges til at afholde udgifter til valgmenighedens drift, herunder lønninger og vederlag for brug af kirkerne.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed · Kirkebakken 13 · 8620 Kjellerup · praest@kjvm.dk · Tlf. 86 88 11 10