Morgensang og fortælling

Valgmenighedens hus Kirkebakken 13, Kjellerup

Morgensang hver anden onsdag i måneden kl. 10.00. Sang, fortælling, kaffe og rundstykker. En god og hyggelig måde at starte en onsdag på. Alle er velkommen. Pris for kaffe og brød 20 kr.

”Forløsning under narkose” – Karen Blixen og kristendommen

Valgmenighedens hus Kirkebakken 13, Kjellerup

Torsdag d. 23. februar kl. 19.00 i Valgmenighedens Hus. Foredrag ved David Bugge. Foredrag og kaffe koster 50 kr Alle er velkommen. David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun…

Morgensang og fortælling

Valgmenighedens hus Kirkebakken 13, Kjellerup

Morgensang hver anden onsdag i måneden kl. 10.00. Sang, fortælling, kaffe og rundstykker. En god og hyggelig måde at starte en onsdag på. Alle er velkommen. Pris for kaffe og brød 20 kr.

Ordinær generalforsamling

Valgmenighedens hus Kirkebakken 13, Kjellerup

Torsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00 i Valgmenighedens sal Dagsorden efter vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Fastlæggelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg fra bestyrelsen er: • Mette Møller…