Ved dødsfald kontaktes præsten (tlf. 86881110), som i samråd med de pårørende planlægger begravelsen eller bisættelsen. En del af kontakten og planlægningen kan også foregå i samråd med bedemanden, men præsten vil altid gerne mødes en eller flere gange med de  pårørende til en samtale om afdøde.

Begravelse eller bisættelse kan foregå i en af de kirker, som valgmenigheden bruger: Hørup, Levring og Vinderslev, eller den kan foregå i en anden kirke, som afdøde har tilknytning til - også langt væk fra Kjellerup-egnen.

Er man ved sin død medlem af Valgmenigheden, opfattes det som et ønske om kirkelig begravelse eller bisættelse foretaget af valgmenighedens præst, medmindre der foreligger andre eksplicitte ønsker fra afdødes side.