Gudstjenester

Valgmenighedens gudstjeneste er en klassisk søndagsgudstjeneste, hvor vi gør, hvad vi kan for at forene højtidelighed og ligefremhed. Et træk, der særligt adskiller vores gudstjeneste fra de fleste sognemenigheders, er, at vi hverken har en kirkesanger eller et lønnet kirkekor, for vi tror på, at der er en særlig styrke i at synge sammen med det næb, man nu engang har. Derfor har valgmenigheden et frivilligt menighedskor, som inden hver gudstjeneste mødes med organisten og øver søndagens salmer, så sangen kan være stærk, og så andre kirkegængere kan få lyst og mod til at synge med. Vi holder gudstjeneste omkring tre gange om måneden. De finder skiftevis sted i Hørup, Levring og Vinderslev, og alle er altid hjerteligt velkomne. Efter gudstjenesten kan man drikke en kop kaffe, hvis man har lyst til det. Hvis man har brug for det, kan man blive kørt til og fra kirke.