For at blive medlem af Kjellerup Valgmenighed skal du blot udfylde nedenstående dokument (afhængig af om du er under eller over 30 år), og sende det til praest@kjvm.dk, kirstenc@kikiaccount.dk eller til Kirkebakken 13, så sætter valgmenigheden gang i processen.

 

 

 

En udmeldelses-blanket kan rekvireres hos præst eller formand.