Kontakt

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Kirkebakken 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10
praest@kjvm.dk

Præst: Line Louise Peters

Angående indbetalinger til valgmenigheden rettes henvendelse til valgmenighedens forretningsfører:

Kirsten Christensen
N. P. Hansens Vej 9
8840 Rødkærsbro
Tlf. 22 28 88 00
Mail: kirstenc@kikiaccount.dk
Web: www.kikiaccount.dk

Bestyrelse:

Jytte Hårup Jensen, Formand
Haugevej 20, 8620 Kjellerup
Tlf. 87703040

Birthe Nørgaard Jacobsen, Næstformand
Tlf. 86888355

Arne Christensen, Kasserer
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup
Tlf. 21745517

Mette Møller Nielsen, Sekretær
Mausingvej 20, 8620 Kjellerup
Tlf. 40724789

Klaus Drivsholm, Bestyrelsesmedlem
Kaj Munks Vej 2, 8620 Kjellerup
klausdrivsholm@gmail.com / 20325557

Kristian Høgedal, Bestyrelsesmedlem
Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro
Tlf. 41982027

Lena Fruegaard Mortensen, Bestyrelsesmedlem
Sølvgranen 1 8620 Kjellerup

Lars Mølgaard, Suppleant
Vinderslevvej 37, 1. 8620 Kjellerup
Tlf. 86888868

Hanne M. Jensen, Suppleant
Trekronervej 29, 8620 Kjellerup