Kontakt

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Kirkebakken 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10
praest@kjvm.dk

Præst: Charlotte Rune Nissen

charlotte

Angående indbetalinger til valgmenigheden rettes henvendelse til valgmenighedens forretningsfører:

Kirsten Christensen
N. P. Hansens Vej 9
8840 Rødkærsbro
Tlf. 22 28 88 00
Mail: kirstenc@kikiaccount.dk
Web: www.kikiaccount.dk

Bestyrelse:

Jytte Hårup Jensen, Formand
Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup
Tlf. 20547503, hlolk@gmail.com

Birthe Nørgaard Jacobsen, Næstformand
Tlf. 86888355, binj57@gmail.com

Arne Christensen, Kasserer
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup
Tlf. 21745517, abchumle@gmail.com

Mette Møller Nielsen, Sekretær
Mausingvej 20, 8620 Kjellerup
Tlf. 40724789, mmn@fibermail.dk

Lena Fruegaard Mortensen, Bestyrelsesmedlem
Sølvgranen 1 8620 Kjellerup
Tlf. 20275756, mortensenlena@hotmail.com

Ebba Hørup, Bestyrelsesmedlem
Lyngbakkevej 40, 8643 Ans By

Tom Wind, Bestyrelsesmedlem
Illervej 16, Astrup 8620 Kjellerup
Tlf. 23393206

Lars Mølgaard, Suppleant
Vinderslevvej 37, 1. 8620 Kjellerup
Tlf. 86888868

Hanne M. Jensen, Suppleant
Trekronervej 29, 8620 Kjellerup