Kontakt

Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Kirkebakken 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10
praest@kjvm.dk

Formand Klaus Drivsholm
Tlf. 20 32 55 57
klausdrivsholm@gmail.com

Præstevikar (juli-oktober)
Karen Marie Ravn
21 84 36 56
karenmarieravn@gmail.com

Angående indbetalinger til valgmenigheden rettes henvendelse til valgmenighedens forretningsfører:
Kirsten Christensen
N. P. Hansens Vej 9
8840 Rødkærsbro
Tlf. 22 28 88 00
Mail: kirstenc@kikiaccount.dk
Web: www.kikiaccount.dk

Ansatte og bestyrelse:

Søren Bormann, organist
soeren@bormann.dk / 60702739

Anne-Martha Ravn, kirkesanger
annemravn@gmail.com

Klaus Drivsholm Formand
Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg
klausdrivsholm@gmail.com / 20325557

Mette Møller Nielsen, Næstformand
Mausingvej 20, 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 67 89

Arne Christensen, Kasserer
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup
Tlf. 21745517

Jytte Hårup Jensen, Sekretær
Haugevej 20, 8620 Kjellerup
Tlf. 87703040

Kristian Høgedal, Bestyrelsesmedlem
Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro
Tlf. 41982027

Birthe Nørgaard Jacobsen, Bestyrelsesmedlem
Tlf. 86888355

Lars Mølgaard, Bestyrelsesmedlem
Vinderslevvej 37, 1. 8620 Kjellerup
Tlf. 86888868

Lena Fruegaard Mortensen, Suppleant
Sølvgranen 1 8620 Kjellerup