Ledig præstestilling

Kjellerup & Omegns Valgmenighed søger ny præst

Vi er en grundtvigsk valgmenighed i Midtjylland, der søger efter en ny præst til en 75%-stilling. Ansættelse fra 1.11 eller snarest muligt.

Ansøgning sendes senest 10.8. kl. 12.00 til formand Klaus Drivsholm, der også kan kontaktes for aftale om besøg: klausdrivsholm@gmail.com / 20325557.

Samtaler afholdes løbende. Bestyrelsens kandidat præsenteres for menigheden ved en gudstjeneste 23.8.

Kontakt evt. afgående præst Kristoffer Garne for at høre mere om embedet: kristoffer.garne@gmail.com / 23968475.

 

Om menigheden

Kjellerup og Omegns Valgmenighed blev oprettet i 1917. Menigheden har ca. 325 medlemmer, geografisk fordelt på landsbyer, landområder og Kjellerup by.  Kjellerup ligger mellem Silkeborg og Viborg.

Menigheden har eget hus med mødesal, præstebolig og kontor.

Til gudstjenester og kirkelige handlinger lejes Vinderslev, Levring og Hørup kirker. Der holdes som udgangspunkt en højmesse i hver af de tre kirker om måneden samt evt. ekstra gudstjenester i højtiderne og ved særlige lejligheder.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der afholdes 6 møder årligt.

Bestyrelsen har ansat en forretningsfører samt organist og kirkebetjening.

Der er 1-2 månedlige arrangementer i salen med foredrag, sang, samvær mv.

Der er et fint samarbejde med de lokale sognemenigheder og deres ansatte, selvom man insisterer på hver sit særkende.

Desuden samarbejdes der med de 5 øvrige grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift, hvor der pt. holdes to årlige møder: et for bestyrelserne og et for alle medlemmer samt to årlige præstemøder (det ene med biskoppen).

 

Arbejdsopgaver

Vi forventer, at du kan varetage og udfylde opgaven som præst ved gudstjenester, kirkelige handlinger (5-10 om året), undervisning af konfirmander (små hold) og evt. minikonfirmander, husbesøg og samtaler med medlemmer, samt varetage mindre administrative opgaver i samarbejde med forretningsføreren.

Vi forventer, at du kan samarbejde med kollegaer, bestyrelse, medlemmer og også med sognemenighedernes præster, kordegn og øvrige ansatte.

Vi forventer, at du deltager i bestyrelsesmøderne, er med til at planlægge og afvikle årsprogrammet og kan være medansvarlig for kirkeblad og hjemmeside.

Der er tradition for, at valgmenighedspræsten ca. en gang om måneden holder en gudstjeneste på et de lokale plejehjem.

 

Om præsten

Vi ønsker os en præst, der kan være til stede både til hverdag og ved livets store øjeblikke, og som  kan forene det kirkelige og det folkelige.

* Du deler menighedens sangglæde og har kendskab både til salmebogen og højskolesangbogen.

* Du kan identificere dig med og formidle den grundtvigske tradition.

* Du er en naturlig frontfigur for vores valgmenighed og kan selv byde ind med forslag og tiltag.

* Du er rummelig, tilgængelig og engageret i lokalområdet. Du kan samarbejde med de øvrige lokale foreninger og tale med alle.

* Du er selvstændig og struktureret og formår at udnytte de meget frie arbejdsvilkår både til din egen og menighedens fordel.

 

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst for sognepræster (75% af en fuldtidsstilling uden rådighedstillæg). Valgmenigheden stiller kontor, telefon, computer og internet til rådighed og betaler kørselsgodtgørelse efter gældende takster.

Valgmenigheden stiller en tjenestebolig til rådighed, men der er ikke bopælspligt. Boligen rummer stor stue, spisekøkken, fire værelser og to badeværelser, og der er adgang til entré, garage, vaskekælder, altan, terrasse og have. Huslejen er ca. 3500,- om måneden alt inklusive.