Valgmenigheds Kor

Menighedsstemmer i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

– har du lyst til at styrke menighedens sang

– synge kendte og ældre salmer

– blive bekendt med nyere salmers tonesprog.

– øge og bevare kendskabet til Grundtvigs sange og salmer

– blive bekendt med salmebogens mange salmer

 

Vi mødes kl. 9.00 (forud for gudstjenesten kl. 10.30) og øver dagens salmer

 

Kontakt organist Søren Bormann på tlf. 6070 2739 for yderligere information

Vi glæder os til at synge – sammen med dig!